Xổ Gà Đá Mộc Bài ngày 9/11/2022

Xem đá gà hay nhất trong ngày 9/11 ngay tại hệ thống website của Dagatructuyen.com. Mời quý vị và các bạn cùng đón xem

Tuyển tập Clip gà Hôm Nay 9/11

TRẬN SỐ 1: Anh Cu Lửa 3060g vs Anh Sỹ 3060g

TRẬN SỐ 2: Anh Vinh 4000g vs Anh Thiện 4000g

TRẬN SỐ 3: Anh Cường 3000g vs Anh Hoàng 3000g

TRẬN SỐ 4: Anh Thà 3500g vs Anh Tùng 3500g

TRẬN SỐ 5: Anh Ton 2700g vs Anh Thiện 2600g

TRẬN SỐ 6: Anh Vinh 2950g vs Anh Cấm 2950g

TRẬN SỐ 7: Anh Cu Lửa 3500g vs Anh Sỹ 3400g

TRẬN SỐ 8: Anh Thà 3400g vs Anh Thiện 3300g

TRẬN SỐ 9: Anh Hoàng C.Thơ 2900g vs Anh Thiện 2900g

TRẬN SỐ 10: Anh Thiện 2950g vs Anh Hiếu 2950g

TRẬN SỐ 11: Anh Bé 3380g vs Anh Thái 3280g

TRẬN SỐ 12: Anh Quốc 3150g vs Anh Bao 3150g

TRẬN SỐ 13: Anh Tón 3000g vs Anh Phước 2900g

TRẬN SỐ 14: Anh Kiên 3100g vs Anh Vinh 3000g

TRẬN SỐ 15: Anh Vinh 3250g vs Anh Quốc 3250g

TRẬN SỐ 16: Anh Út B.Tre 4000g vs Anh Hiếu 3800g

TRẬN SỐ 17: Anh Thuận 2900g vs Anh Tùng 2900g

TRẬN SỐ 18: Anh Quốc 3300g vs Anh Cỏ 3200g

TRẬN SỐ 19: Anh Tón 2750g vs Anh Cu Lửa 2750g

TRẬN SỐ 20: Anh Tý 3000g vs Anh Thà 3000g

TRẬN SỐ 21: Anh Thiện 3100g vs Anh Tửng 3000g

TRẬN SỐ 22: Anh Minh 3200g vs Anh Hiếu 3200g

TRẬN SỐ 23: Anh Sơn B.Tre 3000g vs Anh Tón 3000g

TRẬN SỐ 24: Anh Quốc 3400g vs Anh Hai 3300g

TRẬN SỐ 25: Anh Kỳ 3200g vs Anh Cấm 3200g

TRẬN SỐ 26: Anh Thái 3200g vs Anh Toàn 3200g

TRẬN SỐ 27: Anh Cu Lửa 3300g vs Anh Quốc 3300g

TRẬN SỐ 28: Anh Phước 3400g vs Anh Sỹ 3400g

TRẬN SỐ 29: Anh Cỏ 2870g vs Anh Dũng 2800g

TRẬN SỐ 30: Anh Mãi 3000g vs Anh Thiện 2900g

TRẬN SỐ 31: Anh Hậu 3100g vs Anh Tân 3100g

TRẬN SỐ 32: Anh Sáng 3150g vs Anh Toàn 3050g

TRẬN SỐ 33: Anh Thành 3500g vs Anh Tùng 3500g

TRẬN SỐ 34: Anh Quốc 3150g vs Anh Tùng 3150g

TRẬN SỐ 35: Anh Quốc 2550g vs Anh Tuấn 2550g

TRẬN SỐ 36: Anh Tùng 3200g vs Anh Tiền 3200g

TRẬN SỐ 37: Anh Quốc 2850g vs Anh Tuấn 2750g

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *