Xem đá gà Mới Nhất Hôm Nay – 9/8/2022

đăng kí chơi đá gà

Tuyển tập những trận đá gà Hấp dẫn nhất trong ngày được phát trực tiếp từ đấu trường gà Thomo Campuchia.

Video ngày 9/8 sẽ được tổng hợp ngay dưới đây!

Tuyển tập Clip gà Đặc Sắc 9/8

TRẬN 1:

TRẬN 2: A.Tâm 3000g vs A.Hưng Bà Rịa 3000g

TRẬN 3: A.Mười 2600g vs A.Tính 2600g

TRẬN 4: A.Hưng Bà Rịa 2400g vs A.Đực 2400g

TRẬN 5: A.Cò 3300g vs A.Long 3300g

TRẬN 6: A.Tân Tiền Giang 3200g vs A.Dự 3200g

TRẬN 7: A.Sáu 3800g vs A.Khiêm 3800g

TRẬN 8: A.3 Văn 3000g vs A.Tom 3000g

TRẬN 9: A.Văn 2600g vs A.Nhựt 2600g

TRẬN 10: A.Huy 3000g vs A.Nhân 3000g

TRẬN 11: A.Chùa 1420g vs A.An Trường Võ 1390g

TRẬN 12: A.Tâm 3000g vs A.Trắc 3000g

TRẬN 13: A.Cảm 3400g vs A.Tom 3300g

TRẬN 14: A.Chùa 1300g vs A.Hưng 1300g

TRẬN 15: A.Long 2800g vs A.Tý 2800g

TRẬN 16: A.Hùng 3300g vs A.Sáu 3300g

TRẬN 17: A.Tài 3200g vs A.Tý 3100g

TRẬN 18: A.Chuyên 3300g vs A.Long 3300g

TRẬN 19: A.Khéo 3300g vs A.Tuấn Điện 3300g

TRẬN 20: A.Hoàng 1270g vs A.Quang 1240g

TRẬN 21: A.Tom 2900g vs A.Tài 2900g

TRẬN 22: A.Sáu 3200g vs A.Tố 3200g

TRẬN 23: A.Khôi 1530g vs A.Hoàng 1500g


TRẬN 24:

TRẬN 25: A.Niêu 2650g vs A.Nghĩa 2600g

TRẬN 26: A.An 3500g vs A.Hoàng 3500g

TRẬN 27: A.Tèo 3750g vs A.Trắc 3500g

TRẬN 28: A.Sáu 2600g vs A.Hiếu 2600g

TRẬN 29: A.Huy 2400g vs A.Tý 2400g

TRẬN 30: A.Quang 3600g vs A.Cỏ 3500g

TRẬN 31: A.Tài 3300g vs A.Hoàng 3300g

TRẬN 32: A.Neo 2550g vs A.Dự 2500g

TRẬN 33: A.Hải 2500g vs A.Tý 2500g

TRẬN 34: A.Neo 2430g vs A.Luân 2300g

TRẬN 35: A.Tâm 2900g vs A.Dũng 2900g

TRẬN 36: A.Tùng 3500g vs A.Huy 3200g


TRẬN 37: A.Kỳ BD 4100g vs A.Thanh Biện 3700g

TRẬN 38: A.Dũng 2600g vs A.Mười 2600g

TRẬN 39: A.Tỏ 3200g vs A.Tâm 3100g

TRẬN 40: A.Phương 3070g vs A.Thanh 3000g

TRẬN 41: A.Quẹo 3500g vs A.Cường 3500g

TRẬN 42: A.Dũng 2800g vs A.Tài 2800g

TRẬN 43: A.Phương 3000g vs A.Nị 3000g

TRẬN 44: A.Trí 3230g vs A.Tân 3100g


TRẬN 45: A.Tài 2670g vs A.Trắc 2500g

TRẬN 46:


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *