Video chọi gà Trực Tiếp ngày 1/12/2022

Tổng hợp những trận đá gà cựa sắt siêu kinh điển trong ngày 1/12. Mời quý vị và các bạn cùng đón xem

Video gà đá ngày 1/12/2022

TRẬN SỐ 1: Anh Thanh 3200g vs Anh Phương 3100g

TRẬN SỐ 2: Anh Trí 3200g vs Anh Cường 3200g

TRẬN SỐ 3: Anh Tân 3100g vs Anh Đen 3100g

TRẬN SỐ 4: Anh 5 Sách 3300g vs Anh Thái 3200g

TRẬN SỐ 5: Anh Cường 3000g vs Anh Trí 2900g

TRẬN SỐ 6: Anh Tuấn 2950g vs Anh Thiện 2850g

TRẬN SỐ 7: Anh Thanh 3300g vs Anh Hón 3300g

TRẬN SỐ 8: Anh Phương 2850g vs Anh Thái 2850g

TRẬN SỐ 9: Anh 5 Sách 3200g vs Anh Tân 3100g

TRẬN SỐ 10: Anh Thiện 3400g vs Anh Hai 3400g

TRẬN SỐ 11: Anh Hón 2900g vs Anh Hà 2900g

TRẬN SỐ 13: Anh 5 Sách 3800g vs Anh Thái 3800g

TRẬN SỐ 14: Anh Phương 2900g vs Anh Bái 2900g

TRẬN SỐ 15: Anh 8 Á 3200g vs Anh Móm 3100g

TRẬN SỐ 16: Anh 5 Sách 3600g vs Anh Hiếu 3600g

TRẬN SỐ 17: Anh Út 3400g vs Anh Thanh 3400g

TRẬN SỐ 18: Anh Phước 3200g vs Anh Thái 3200g

TRẬN SỐ 19: Anh Danh 3100g vs Anh Long 3100g

TRẬN SỐ 21: Anh Thanh 3100g vs Anh 5 Sách 3000g

TRẬN SỐ 22: Anh Huy 3150g vs Anh Thiện 3150g

TRẬN SỐ 23: Anh Thanh 3200g vs Anh 5 Sách 3200g

TRẬN SỐ 25: Anh Hà 3000g vs Anh Phương 3000g

TRẬN SỐ 26: Anh Khải 2900g vs Anh Ton 2900g

TRẬN SỐ 27: Anh 8 Á 2750g vs Anh Tùng 2750g

TRẬN SỐ 28: Anh Hiếu 3100g vs Anh Hà 3000g

TRẬN SỐ 29: Anh Thái 3200g vs Anh Tân 3200g

TRẬN SỐ 30: Anh Phương 3200g vs Anh Út 3100g

TRẬN SỐ 31: Anh Đen 3000g vs Anh Hà 2900g

TRẬN SỐ 32: Anh Hiếu 3500g vs Anh Sỹ 3360g

TRẬN SỐ 33: Anh Cường 2900g vs Anh Ton 2900g

TRẬN SỐ 34: Anh Cường 2870g vs Anh Hiếu 2800g

TRẬN SỐ 35: Anh Tân 2970g vs Anh Tuấn 2970g

TRẬN SỐ 36

TRẬN SỐ 37

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *