Tuyển chọn video gà Hay Nhất – 8/11/2022

đăng kí chơi đá gà

Đá gà casino cựa sắt hôm nay – tuyển chọn trận đá gà siêu hấp dẫn từ CPC đá gà nổi tiếng nhất hiện nay. 

Mời AE cùng thưởng thức Full trận ngày 8/11

Tuyển tập Clip gà Thomo ngày 8/11

TRẬN SỐ 1: Anh Tân 3200g vs Anh Hai 3100g

TRẬN SỐ 2: Anh Tuấn 3100g vs Anh Trí 3000g

TRẬN SỐ 3: Anh Đen 3100g vs Anh Thiện 3100g

TRẬN SỐ 4: Anh Tân 2850g vs Anh Đen 2850g

TRẬN SỐ 5: Anh Hai 3200g vs Anh Kiên 3200g

TRẬN SỐ 6: Anh Phương 3200g vs Anh Thiện 3200g

TRẬN SỐ 7: Anh Phương 3150g vs Anh Thái 3150g

TRẬN SỐ 8: Anh Thiện 3400g vs Anh Hai 3400g

TRẬN SỐ 9: Anh Mãi 3000g vs Anh Đen 3000g

TRẬN SỐ 10: Anh Tuấn 3020g vs Anh Hùng 2900g

TRẬN SỐ 11: Anh Tý 3050g vs Anh Ton 2900g

TRẬN SỐ 12: Anh Công 2750g vs Anh Hải 2750g

TRẬN SỐ 13: Anh Hùng 2700g vs Anh Ton 2700g

TRẬN SỐ 14: Anh Mãi 3280g vs Anh Thiện 3180g

TRẬN SỐ 15: Anh Hậu 3100g vs Anh Cỏ 2900g

TRẬN SỐ 16: Anh Ton 2660g vs Anh Trí 2660g

TRẬN SỐ 17: Anh Sáng 3000g vs Anh Đạt 3000g

TRẬN SỐ 18: Anh Trạng 3700g vs Anh Thiện 3700g

TRẬN SỐ 19: Anh Ton 3300g vs Anh Hải 3300g

TRẬN SỐ 20: Anh Trí 3000g vs Anh Cường 3000g

TRẬN SỐ 21: Anh Hùng 3000g vs Anh Mãi 3000g

TRẬN SỐ 22: Anh Kỳ 3500g vs Anh Thái 3500g

TRẬN SỐ 23: Anh Hải 3100g vs Anh Công 3000g

TRẬN SỐ 24: Anh Hậu 3200g vs Anh Phương 3100g

TRẬN SỐ 25: Anh Kỳ 3200g vs Anh Cấm 3200g

TRẬN SỐ 26: Anh Thái 3200g vs Anh Toàn 3200g

TRẬN SỐ 27: Anh Tân 2900g vs Anh Thiện 2900g

TRẬN SỐ 28: Anh Hải 3700g vs Anh Tuấn Em 3600g

TRẬN SỐ 29: Anh Cỏ 2870g vs Anh Dũng 2800g

TRẬN SỐ 30: Anh Mãi 3000g vs Anh Thiện 2900g

TRẬN SỐ 31: Anh Hậu 3100g vs Anh Tân 3100g

TRẬN SỐ 32: Anh Sáng 3150g vs Anh Toàn 3050g

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *