Tuyển chọn clip đá gà đặc sắc – 24/8/2022

Tuyển tập những trận đá gà Hấp dẫn nhất trong ngày được phát trực tiếp từ đấu trường gà Thomo Campuchia.

Video ngày 24/8 sẽ được tổng hợp ngay dưới đây!

Tuyển tập Clip gà ngày 24/8

TRẬN 1: A.Thà 3000g vs A.Phước 3000g

TRẬN 2: A.Ton 3080g vs A.Cảm 3000g

TRẬN 3: A.Cỏ 3700g vs A.Khanh 3500g

TRẬN 4: A.Phát 2750g vs A.9 B.Phước 2750g

TRẬN 5: A.Huyền 3300g vs A.Tùng 3300g

TRẬN 6: A.Liêm 2850g vs A.Thiết 2750g

TRẬN 7: A.Trắc 2900g vs A.Sỹ 2900g

TRẬN 8: A.Nhã 3200g vs A.Phước 3200g

TRẬN 9: A.Thà 3700g vs A.Khanh 3700g

TRẬN 10: A.Huyền 3500g vs A.Đen 3500g

TRẬN 11: A.Liêm 3500g vs A.Cỏ 3400g

TRẬN 12: A.Thiết 3300g vs A.Tèo 3300g

TRẬN 13: A.Mười 3300g vs A.Thanh 3300g

TRẬN 14: A.Nhựt 2950g vs A.Tuấn 2850g

TRẬN 15: A.Hiếu 2850g vs A.Tùng Đỏ 2850g

TRẬN 16

TRẬN 16: A.Trắc 3100g vs A.Dũng Liều 3000g

TRẬN 17: A.Thà 2770g vs A.Thiết 2770g

TRẬN 18: A.Sỹ 3000g vs A.Đen 3000g

TRẬN 19: A.Bình Đỏ 2980g vs A.Thanh 2900g

TRẬN 20: A.Giỏi T.Ninh 3200g vs A.Tâm 3200g

TRẬN 21: A.Trắc 3000g vs A.Khanh 3000g

TRẬN 22: A.Mười 3000g vs A.Dũng Liều 2900g

TRẬN 23: A.Tèo 3100g vs A.Thanh 3100g

TRẬN 24: A.Hóa 2580g vs A.Khanh 2530g

TRẬN 25: A.Nhựt 3500g vs A.Nhã 3500g

TRẬN 26: A.Giỏi T.Ninh 3500g vs A.Thanh Biện 3500g

TRẬN 27: A.Thanh B.Dương 2650g vs A.Khanh 2590g

TRẬN 28: A.Tèo 3000g vs A.Bình Đỏ 3000g

TRẬN 29: A.Ton 3000g vs A.Dũng Liều 3000g

TRẬN 30: A.Thái 3000g vs A.Dũng 3000g

TRẬN 31: A.Tâm 3000g vs A.Thanh B.Dương 2800g

TRẬN 32: A.Tùng 3300g vs A.Campuchia 3300g

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *