Tổng hợp video gà Hay tại Campuchia – 7/12/2022

Tuyển tập những trận đá gà Hấp dẫn nhất trong ngày được phát trực tiếp từ đấu trường gà Thomo Campuchia.

Video ngày 7/12 sẽ được tổng hợp ngay dưới đây!

Tuyển tập Clip gà Đặc Sắc 7/12

TRẬN GÀ 1: Anh Sỹ 2950g vs Anh Phát 2950g

TRẬN GÀ 2: Anh Thiện 2900g vs Anh Thanh 2900g

TRẬN GÀ 3: Anh Thuận 2750g vs Anh 3 Tàu 2750g

TRẬN GÀ 4: Anh Lợi 4700g vs Anh Lúa 4100g

TRẬN GÀ 5: Anh Vinh 2700g vs Anh Tùng 2700g

TRẬN GÀ 6: Anh 3 Tàu 3500g vs Anh Thuận 3370g

TRẬN GÀ 7: Anh Vinh 3000g vs Anh Khanh 3000g

TRẬN GÀ 8: Anh Phát 3500g vs Anh 3 Tàu 3300g

TRẬN GÀ 9: Anh Phước 3100g vs Anh Cường 3100g

TRẬN GÀ 10: Anh Khanh 3100g vs Anh Bé 3100g

TRẬN GÀ 11: Anh Bảo 3400g vs Anh Cường 3400g

TRẬN GÀ 12: Anh Tùng 3400g vs Anh Tài 3400g

TRẬN GÀ 13: Anh Sỹ 2900g vs Anh Thiện 2900g

TRẬN GÀ 14: Anh Hiếu 3000g vs Anh Quang 3000g

TRẬN GÀ 15: Anh Lúa 3200g vs Anh Cường 3200g

TRẬN GÀ 16: Anh Bảo 2600g vs Anh Bé 2600g

TRẬN GÀ 17: Anh Tý 2900g vs Anh Phước 2900g

TRẬN GÀ 18: Anh Sỹ 2690g vs Anh Thái 2500g

TRẬN GÀ 19: Anh Thiện 3150g vs Anh Cường 3150g

TRẬN GÀ 20: Anh Hậu 3000g vs Anh Bé 3000g

TRẬN GÀ 21: Anh Tùng 3350g vs Anh Cấm 3350g

TRẬN GÀ 22: Anh Cường 3500g vs Anh Sang 3330g

TRẬN GÀ 23: Anh Bảo 4200g vs Anh Tửng 3800g

TRẬN GÀ 24: Anh Bé 3200g vs Anh Hậu 3100g

TRẬN GÀ 25: Anh Cường 3780g vs Anh Vinh 3600g

TRẬN GÀ 26: Anh Tâm 3100g vs Anh Thuận 3100g

TRẬN GÀ 27: Anh Béo 3200g vs Anh Quân 3100g

TRẬN GÀ 28: Anh 3 Tàu 3300g vs Anh Quang 3220g

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *