Đá gà nòi ngày 25/10/2017-Phần 2

Tháng Mười 25, 2017

Đá gà nòi ngày 25/10/2017-Phần 2: Trận quyết đâu sinh duy nhất trong ngày đầy đẫm máu, và khố liện đén từ hai chiến kế mạnh nhất từ hại đội tuyển đã từng vô địch… https://www.youtube.com/watch?v=t2YRknChThg

Read More >>

Đá gà nòi ngày 25/10/2017- Phần 1

Tháng Mười 25, 2017

Đá gà nòi ngày 25/10/2017- Phần 1: Hai chiến kê của hia đôi tuyển khi vừa nhìn thấy nhau đã không ngừng lao tới tung ra nhưng thế đá vô cùng ao diệu mà hâu như ít người được nhìn thấy thế đá này …. https://www.youtube.com/watch?v=fpA0SEN3I1k

Read More >>

Đá gà nòi ngày 19/10/2017-Phần 2

Tháng Mười 19, 2017

Đá gà nòi ngày 19/10/2017-Phần 2 : Trận đấu sinh tử của hai chiến kê đẫm máu và quyêt liện đến từ hai độ tuyển mạnh nhất trường gà lớn nhất thế giới…. https://www.youtube.com/watch?v=OG0oNILKiEE

Read More >>

Đá gà nòi ngày 12/10/2017-Phần 5

Tháng Mười 12, 2017

Đá gà nòi ngày 12/10/2017-Phần 5: Chiên kê quyết đâu tơi giây phút cuối cùng dù trên mình đầm đìa máu me do quyết đấu bị thương nhưng không hể bỏ cuộc… https://www.youtube.com/watch?v=-z8zSQTaNgE

Read More >>

Đá gà nòi ngày 12/10/21027-Phần 2

Tháng Mười 12, 2017

Đá gà nòi ngày 12/10/21027-Phần 2 : chiến kế so tài quyết đấu sinh tử để phân thắng bại giành danh hiệu kinh kê của đấu trường gà lơn nhất thế giới … https://www.youtube.com/watch?v=9Q1Xdg3TMQQ

Read More >>

Đá gà nòi ngày 12/10/2017-Phần1

Tháng Mười 12, 2017

Đá gà nòi ngày 12/10/2017-Phần1 Trận chiến của hai chú gà nòi mới ra sâu này vô cùng tàn khốc. cả hai chú máu me đầy người mà không con nào chịu thua… https://www.youtube.com/watch?v=86hFgPxJRK8

Read More >>