Gà thay lông bao lâu và các giai đoạn gà thay lông là gì?

gà thay lông bao lâu
Tháng Năm 14, 2019

  Gà chọi đến thời điểm nhật định sẽ thay lông. Đây là quá trình tự nhiên không co già phải lo lắng. Tuy nhiên, gà thay lông bao lâu và có cách chăm sóc như thế nào? Lại cần người nuôi gà lưu tâm để chăm sóc gà của mình thật tốt. Quá trình gà thay lông diễn ra như thế nào? Gà thay lông sẽ diễn ra theo…

Read More >>