Live xổ gà casino 67 (Full HD) ngày 14/11/2022

đăng kí chơi đá gà

Theo dõi những trận đá gà hay nhất được phát trực tiếp từ đấu trường gà Campuchia Thomo, tiếp sóng nhanh nhất trên hệ thống website của Đá Gà Trực Tuyến

Video chọi gà Mới Nhất 14/11

TRẬN GÀ SỐ 1: Anh Tùng 3100g vs Anh Đỏ 3100g

TRẬN GÀ SỐ 2: Anh Quân 3400g vs Anh Đen 3400g

TRẬN GÀ SỐ 3: Anh Danh 3760g vs Anh Quốc 3600g

TRẬN GÀ SỐ 4: Anh Quân 3300g vs Anh Huy 3300g

TRẬN GÀ SỐ 5: Anh Đen 2860g vs Anh Liêm 2800g

TRẬN GÀ SỐ 6: Anh Nghĩa 2600g vs Anh Tú 2600g

TRẬN GÀ SỐ 7: Anh Dũng 3100g vs Anh Bảo 3100g

TRẬN GÀ SỐ 8: Anh Chiến 3100g vs Anh Kỳ 3000g

TRẬN GÀ SỐ 9: Anh Đỏ 2600g vs Anh Liêm 2600g

TRẬN GÀ SỐ 10: Anh Phước 3000g vs Anh Thái 3000g

TRẬN GÀ SỐ 11: Anh Giàu 1430g vs Anh Liêm 1430g

TRẬN GÀ SỐ 12: Anh Linh 1620g vs Anh Kiên 1620g

TRẬN GÀ SỐ 13: Anh Thắng 2450g vs Anh Tý 2400g

TRẬN GÀ SỐ 14: Anh Mã Hán 1380g vs Anh Giàu 1380g

TRẬN GÀ SỐ 15: Anh Thảo 3150g vs Anh Đen 3150g

TRẬN GÀ SỐ 16: Anh Tý 3000g vs Anh Hoàng 3000g

TRẬN GÀ SỐ 17: Anh Quang 2560g vs Anh Tuấn 2510g

TRẬN GÀ SỐ 18: Anh Đen 3300g vs Anh Quân 3300g

TRẬN GÀ SỐ 19: Anh Tren 3400g vs Anh Danh 3400g

TRẬN GÀ SỐ 20: Anh Liêm 1490g vs Anh Thắng 1460g

TRẬN GÀ SỐ 21: Anh Hiếu 2600g vs Anh Nhăng 2600g

TRẬN GÀ SỐ 22: Anh Trạng 3500g vs Anh Hoàng 3500g

TRẬN GÀ SỐ 23: Anh Tren 1500g vs Anh Thắng 1500g

TRẬN GÀ SỐ 24: Anh Tren 1210g vs Anh Linh 1210g

TRẬN GÀ SỐ 25: Anh Minh 1080g vs Anh Kiên 1080g

TRẬN GÀ SỐ 26: Anh Tú 1260g vs Anh Tùng 1260g

TRẬN GÀ SỐ 27: Anh Tú 3600g vs Anh Quân 3600g

TRẬN GÀ SỐ 28: Anh Mã Hán 1320g vs Anh Quân 1320g

TRẬN GÀ SỐ 29: Anh Tùng 3300g vs Anh Thắng ĐN 3200g

TRẬN GÀ SỐ 30: Anh Quân 3200g vs Anh Hiếu 3100g

TRẬN GÀ SỐ 31: Anh Thắng 1220g vs Anh Giàu 1220g

TRẬN GÀ SỐ 32: Anh Quốc 2950g vs Anh Quang Em 2950g

TRẬN GÀ SỐ 33: Anh Sỹ 2750g vs Anh Tùng ĐN 2750g

TRẬN GÀ SỐ 34: Anh Tý 2900g vs Anh Đen 2900g

TRẬN GÀ SỐ 35: Anh Mạnh 3700g vs Anh Quân 3700g

TRẬN GÀ SỐ 36: Anh Phúc 3500g vs Anh Hoàng 3500g

TRẬN GÀ SỐ 37: Anh Cỏ 3000g vs Anh Hiếu 3000g

TRẬN GÀ SỐ 38: Anh Sỹ 3500g vs Anh Thành 3500g

TRẬN GÀ SỐ 39: Anh Mạnh 3400g vs Anh Trạng 3100g

TRẬN GÀ SỐ 40

TRẬN GÀ SỐ 41

TRẬN GÀ SỐ 42

TRẬN GÀ SỐ 43

TRẬN GÀ SỐ 44

TRẬN GÀ SỐ 45

TRẬN GÀ SỐ 46

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *