Gà Đá Cựa Sắt Mộc Bài ngày 4/11/2022

Tuyển tập trận Xổ gà Hay nhất tại Casino Thomo trong ngày 4/11. Link đá gà trực tiếp sẽ được cập nhật liên tục để phục vụ nhu cầu xem đá gà của anh em.

Chúc anh em xem đá gà vui vẻ!!!

Video gà đá trường Thomo 4/11

TRẬN SỐ 1: Anh Tuấn 3300g vs Anh Út 3300g

TRẬN SỐ 2: Anh Lủ 3300g vs Anh 6 Bảnh 3300g

TRẬN SỐ 3: Anh Thiện 3150g vs Anh Tuấn 3150g

TRẬN SỐ 4: Anh Ton 3000g vs Anh Quẹo 3000g

TRẬN SỐ 5: Anh Tuấn 2700g vs Anh Nhí 2700g

TRẬN SỐ 6: Anh Nhựt 2750g vs Anh Quẹo 2700g

TRẬN SỐ 7: Anh Lộc 3000g vs Anh Tuấn 3000g

TRẬN SỐ 8: Anh Nhóc 3500g vs Anh Hường 3500g

TRẬN SỐ 9: Anh Mãi 3100g vs Anh Bắp 3000g

TRẬN SỐ 10: Anh Sang 3300g vs Anh Lâm 3300g

TRẬN SỐ 11: Anh Lủ 3900g vs Anh Bé 3900g

TRẬN SỐ 12: Anh Tùng 3100g vs Anh Lộc 3000g

TRẬN SỐ 13: Anh Quốc 3300g vs Anh Út 3300g

TRẬN SỐ 14: Anh Bé 3400g vs Anh Tuấn Đ.Nai 3400g

TRẬN SỐ 15: Anh Sỹ 2750g vs Anh Lộc 2750g

TRẬN SỐ 16: Anh Tùng 2970g vs Anh Thiện 2840g

TRẬN SỐ 17: Anh Tư 3100g vs Anh Phương 3000g

TRẬN SỐ 18: Anh Quốc 3000g vs Anh Vũ 3000g

TRẬN SỐ 19: Anh Bắp 3500g vs Anh 8 Bò 3500g

TRẬN SỐ 20: Anh Lộc 3300g vs Anh Thái 3300g

TRẬN SỐ 21: Anh Năm 3150g vs Anh Nhóc 3050g

TRẬN SỐ 22: Anh Bé 2800g vs Anh Quốc 2800g

TRẬN SỐ 23: Anh Cỏ 3200g vs Anh Sỹ 3200g

TRẬN SỐ 24: Anh Bắp 3400g vs Anh Lộc 3270g

TRẬN SỐ 25: Anh Quốc 2900g vs Anh 8 Bò 2900g

TRẬN SỐ 26: Anh Thái 3980g vs Anh Lai 3800g

TRẬN SỐ 27

TRẬN SỐ 28

TRẬN SỐ 30

TRẬN SỐ 31

TRẬN SỐ 34

TRẬN SỐ 35

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *