Đá gà Trực Tuyến Hay Nhất – 4/12/2022

Tuyển tập trận Xổ gà Hay nhất tại Casino 67 trong ngày 4/12. Link đá gà trực tiếp sẽ được cập nhật liên tục để phục vụ nhu cầu xem đá gà của anh em.

Chúc anh em xem đá gà vui vẻ!!!

Video gà đá trường Thomo 4/12

TRẬN SỐ 1: Anh Toàn KG 3300g vs Anh Tùng 3300g

TRẬN SỐ 2: Anh Long 3200g vs Anh Cấm 3200g

TRẬN SỐ 3: Anh Cỏ 3300g vs Anh Thanh 3300g

TRẬN SỐ 4: Anh Tố 3050g vs Anh Toàn KG 2950g

TRẬN SỐ 5: Anh Tý 3000g vs Anh Lâm 3000g

TRẬN SỐ 6: Anh Tùng 3000g vs Anh Hậu 3000g

TRẬN SỐ 7: Anh 3 Tàu 3500g vs Anh Lâm 3500g

TRẬN SỐ 8: Anh Bảo VT 3400g vs Anh Toàn KG 3400g

TRẬN SỐ 9: Anh Tý 2950g vs Anh Lâm 2950g

TRẬN SỐ 10: Anh Hậu 3200g vs Anh Thanh 3200g

TRẬN SỐ 11: Anh Lúa 3100g vs Anh Lâm 3100g

TRẬN SỐ 12: Anh Bảo 3400g vs Anh Thanh 3400g

TRẬN SỐ 13: Anh 3 Tàu 3000g vs Anh Lâm 3000g

TRẬN SỐ 14: Anh Hải 3200g vs Anh Bảo VT 3200g

TRẬN SỐ 15: Anh Thanh 3450g vs Anh Tý 3300g

TRẬN SỐ 16: Anh Tú ĐH 3700g vs Anh Lâm 3700g

TRẬN SỐ 17: Anh Danh 3300g vs Anh Hậu 3300g

TRẬN SỐ 18: Anh Tân 3500g vs Anh Bảo VT 3500g

TRẬN SỐ 19: Anh Tùng 3200g vs Anh Lâm 3200g

TRẬN SỐ 21: Anh Chi 2700g vs Anh 3 Tàu 2700g

TRẬN SỐ 22: Anh Khâm 3000g vs Anh Tý 3000g

TRẬN SỐ 23: Anh Đức 3500g vs Anh Thanh 3500g

TRẬN SỐ 24: Anh Hải 3100g vs Anh Thái 3100g

TRẬN SỐ 25: Anh An 3000g vs Anh Tú 3000g

TRẬN SỐ 26: Anh Lén 3300g vs Anh Bảo VT 3200g

TRẬN SỐ 27: Anh Lâm 4200g vs Anh Thế 3900g

TRẬN SỐ 28: Anh Bảo 3150g vs Anh Hiếu 3050g

TRẬN SỐ 29: Anh Hưng 3000g vs Anh Lùn 3000g

TRẬN SỐ 30: Anh Sỹ 2900g vs Anh Hiếu 2900g

TRẬN SỐ 31: Anh Tèo 3600g vs Anh Thiện 3600g

TRẬN SỐ 32: Anh Danh 3000g vs Anh Hậu 3000g

TRẬN SỐ 33: Anh Hiếu 3400g vs Anh Tư 3300g

TRẬN SỐ 34: Anh Sỹ 3400g vs Anh Cỏ 3400g

TRẬN SỐ 35: Anh Tèo 3000g vs Anh Khánh 3000g

TRẬN SỐ 36:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *