Đá gà Tổng Hợp Campuchia ngày 11/11/2022

đăng kí chơi đá gà

Tuyển tập những trận đá gà cựa sắt Hay Nhất trong ngày ngay tại hệ thống website của Dagatructuyen.com.

Coi đá gà Hay Nhất Hôm Nay

TRẬN GÀ SỐ 1: HỦY

TRẬN GÀ SỐ 2: Anh Lủ 3400g vs Anh Phước 3300g

TRẬN GÀ SỐ 3: Anh Đực 3430g vs Anh Mười 3300g

TRẬN GÀ SỐ 4: Anh Thanh 3300g vs Anh Ngọc 3300g

TRẬN GÀ SỐ 5: Anh Phước 3400g vs Anh Hiếu 3400g

TRẬN GÀ SỐ 6: Anh Nhờ 3150g vs Anh Hải 3150g

TRẬN GÀ SỐ 7: Anh Cấm 2800g vs Anh Thiện 2750g

TRẬN GÀ SỐ 8: Anh Tài 3100g vs Anh Hào 3000g

TRẬN GÀ SỐ 9: Anh Hải 3000g vs Anh Thanh 3000g

TRẬN GÀ SỐ 10: Anh Mười 3300g vs Anh Nhờ 3300g

TRẬN GÀ SỐ 11: Anh Vinh 3400g vs Anh Quẹo 3400g

TRẬN GÀ SỐ 12: Anh Quốc 3300g vs Anh Ngọc 3300g

TRẬN GÀ SỐ 13: Anh Quốc 3100g vs Anh Đen 3100g

TRẬN GÀ SỐ 14: Anh Hữu 3100g vs Anh Hiệp 3100g

TRẬN GÀ SỐ 15: Anh Mười 3200g vs Anh Tùng 3200g

TRẬN GÀ SỐ 16: Anh Út 3100g vs Anh Hải 3100g

TRẬN GÀ SỐ 17: Anh Việt 3500g vs Anh Đê 3500g

TRẬN GÀ SỐ 18: Anh Mười 2950g vs Anh Hiếu 2850g

TRẬN GÀ SỐ 19: Anh Tuấn 2900g vs Anh Hiệp 2900g

TRẬN GÀ SỐ 20: Anh Nhàn 3150g vs Anh Toàn 3150g

TRẬN GÀ SỐ 21: Anh Hiếu 3150g vs Anh Việt 3150g

TRẬN GÀ SỐ 22: Anh Móm 3400g vs Anh Cước 3400g

TRẬN GÀ SỐ 23: Anh Mười 2900g vs Anh 8 Diệu 2900g

TRẬN GÀ SỐ 24: Anh Tùng 3500g vs Anh Việt 3500g

TRẬN GÀ SỐ 25: Anh Quốc 3150g vs Anh Thiện 3050g

TRẬN GÀ SỐ 26: Anh Duy 2950g vs Anh Tuấn 2950g

TRẬN GÀ SỐ 27: Anh Phước 2980g vs Anh Quyền 2980g

TRẬN GÀ SỐ 28: Anh Sỹ 3000g vs Anh Hiếu 3000g

TRẬN GÀ SỐ 29: Anh Mãi 3200g vs Anh 5 Võ 3200g

TRẬN GÀ SỐ 30: Anh Quang 3050g vs Anh Thiện 3050g

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *