Đá gà Thomo Trực Tuyến ngày 5/11/2022

đăng kí chơi đá gà

Xem đá gà hay nhất trong ngày 5/11 ngay tại hệ thống website của Dagatructuyen.com.

Tuyển tập Clip gà Đặc Sắc 5/11

TRẬN GÀ SỐ 1: Anh Tý 3250g vs Anh 8 Diệu 3150g

TRẬN GÀ SỐ 2: Anh Ton 3250g vs Anh Thiện 3150g

TRẬN GÀ SỐ 3: Anh Quẹo 3000g vs Anh Tuấn 2900g

TRẬN GÀ SỐ 4: Anh Kiên 3400g vs Anh 8 Diệu 3300g

TRẬN GÀ SỐ 5: Anh Ton 3000g vs Anh Thiện 2900g

TRẬN GÀ SỐ 6: Anh Thái 3500g vs Anh Tân 3500g

TRẬN GÀ SỐ 7: Anh Quẹo 3400g vs Anh 8 Diệu 3300g

TRẬN GÀ SỐ 8: Anh Đen 3000g vs Anh Thiện 2900g

TRẬN GÀ SỐ 9: Anh Ton 3600g vs Anh Quẹo 3600g

TRẬN GÀ SỐ 10: Anh Thái 3650g vs Anh 8 Diệu 3500g

TRẬN GÀ SỐ 11: Anh Quốc 3400g vs Anh Kiên 3400g

TRẬN GÀ SỐ 12: Anh Quẹo 3400g vs Anh Trạng 3300g

TRẬN GÀ SỐ 13: Anh Thảo 3050g vs Anh Vinh 3050g

TRẬN GÀ SỐ 14: Anh Long T.Vinh 3500g vs Anh Trọng 3400g

TRẬN GÀ SỐ 15: Anh 3 Gà 3100g vs Anh Tuấn 2900g

TRẬN GÀ SỐ 16: Anh Lâm 3400g vs Anh Trạng 3300g

TRẬN GÀ SỐ 17: Anh Linh 2860g vs Anh Thái 2800g

TRẬN GÀ SỐ 18: Anh Quẹo 3650g vs Anh Vinh 3550g

TRẬN GÀ SỐ 19: Anh Phương 3100g vs Anh Trạng 3100g

TRẬN GÀ SỐ 20: Anh Ton 3100g vs Anh Quẹo 3000g

TRẬN GÀ SỐ 21: Anh Long 2900g vs Anh Thái 2900g

TRẬN GÀ SỐ 22: Anh Tùng 3300g vs Anh Thái 3300g

TRẬN GÀ SỐ 23: Anh Ton 3400g vs Anh Quẹo 3400g

TRẬN GÀ SỐ 24: Anh Trạng 2900g vs Anh Kiên 2900g

TRẬN GÀ SỐ 25: Anh Phương 3300g vs Anh Thái 3300g

TRẬN GÀ SỐ 26: Anh Tùng 3600g vs Anh 3 Gà 3600g

TRẬN GÀ SỐ 27: Anh Kiên 2900g vs Anh Quốc 2900g

TRẬN GÀ SỐ 28: Anh Vinh 3300g vs Anh Toản Em 3300g

TRẬN GÀ SỐ 29: Anh Tùng 3100g vs Anh Quốc 3100g

TRẬN GÀ SỐ 30: Anh Phương 3200g vs Anh Quẹo 3200g

TRẬN GÀ SỐ 31: Anh Quốc 2840g vs Anh Lâm 2700g

TRẬN GÀ SỐ 32: Anh Việt C.Thơ 3050g vs Anh Dũng 3050g

TRẬN GÀ SỐ 33: Anh Thành 3500g vs Anh Tùng 3500g

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *