Đá gà nòi ngày 12/10/21027-Phần 2

Tháng Mười 12, 2017

Đá gà nòi ngày 12/10/21027-Phần 2 : chiến kế so tài quyết đấu sinh tử để phân thắng bại giành danh hiệu kinh kê của đấu trường gà lơn nhất thế giới … https://www.youtube.com/watch?v=9Q1Xdg3TMQQ

Read More >>

Đá gà nòi ngày 12/10/2017-Phần1

Tháng Mười 12, 2017

Đá gà nòi ngày 12/10/2017-Phần1 Trận chiến của hai chú gà nòi mới ra sâu này vô cùng tàn khốc. cả hai chú máu me đầy người mà không con nào chịu thua… https://www.youtube.com/watch?v=86hFgPxJRK8

Read More >>

Đá gà nòi ngày 4/10/2017-Phần 2

Tháng Mười 4, 2017

Đá gà nòi ngày 4/10/2017-Phần 2 : Hai chú gà chọi đã chiến đâu với nhau qua nhiều trận khố liệt, hôm này cả hai đang thể hiện nhưng lối đá kinh nghiên sau khi họi hỏi được từ nhiều trận trước đó.

Read More >>