Đá gà nòi ngày 4/10/2017-Phần 4

Đá gà nòi ngày 4/10/2017-Phần 4 : Hai chú gà đang thễ hiện hết khả nằng chiếu đấu vô cùng kinh ngạc, không ai chịu thua ai luôn tung râ nhưng cú  đá không tưởng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *