Đá gà nòi ngày 4/10/2017-Phần 2

Đá gà nòi ngày 4/10/2017-Phần 2 : Hai chú gà chọi đã chiến đâu với nhau qua nhiều trận khố liệt, hôm này cả hai đang thể hiện nhưng lối đá kinh nghiên sau khi họi hỏi được từ nhiều trận trước đó.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *