Đá gà nòi ngày 25/10/2017- Phần 1

đăng kí chơi đá gà

Đá gà nòi ngày 25/10/2017- Phần 1: Hai chiến kê của hia đôi tuyển khi vừa nhìn thấy nhau đã không ngừng lao tới tung ra nhưng thế đá vô cùng ao diệu mà hâu như ít người được nhìn thấy thế đá này ….

https://www.youtube.com/watch?v=fpA0SEN3I1k

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *