Đá gà nòi ngày 12/10/2017-Phần1

Đá gà nòi ngày 12/10/2017-Phần1 Trận chiến của hai chú gà nòi mới ra sâu này vô cùng tàn khốc. cả hai chú máu me đầy người mà không con nào chịu thua…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *