Đá gà cựa dao ngày 24/10/2017- Phần 1

Đá gà cựa dao ngày 24/10/2017- Phần 1: Hai chiến kê đã ra sâu quyết đầu, theo sự quan sát chùng của mọi người thì hai chiến kê này đề là kinh kê trong các lọa vua gà ….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *