Đá gà Casino 67 Trực Tiếp ngày 8/6/2022

đăng kí chơi đá gà

Mời quý anh em yêu gà thưởng thức những trận xổ gà hay nhất trong ngày 8/6  được phát trực tiếp từ đấu trường gà Campuchia 

Xem Full đá gà Campuchia 8/6

TRẬN 1: A.Tửng BD 2970g vs A.Vũ 2900g

TRẬN 2: A.Thanh 2930g vs A.Giống 2800g


TRẬN 3: A.Thanh 2400g vs A.Tửng BD 2400g

TRẬN 4: A.Khanh 3400g vs A.Cấm 3100g

TRẬN 5: A.Phước 3300g vs A.Tửng BD 3300g

TRẬN 6: A.Tân 2900g vs A.Phước 2900g

TRẬN 7: A.Quân Châu Đốc 3100g vs A.Nị 3100g

TRẬN 8: A.Dũng 3700g vs A.Hà 3700g

TRẬN 9: A.Sỹ 3200g vs A.Hiếu 3200g

TRẬN 10: A.Luân 3220g vs A.Tuấn BD 3100g

TRẬN 11: A.Liêm 2800g vs A.8 Hà 2800g

TRẬN 12: A.Dũng 2750g vs A.Tân 2700g

TRẬN 13: A.Quân Châu Đốc 2900g vs A.Tửng BD 2900g

TRẬN 14: A.Giống 3000g vs A.Nam 3000g

TRẬN 15: A.Luân 2650g vs A.Châu 2600g

TRẬN 16: A.Đạt 3600g vs A.8 Hà 3600g

TRẬN 17: A.Trịnh 3200g vs A.Tân 3200g

TRẬN 18: A.Tèo 3200g vs A.Ốm 3100g

TRẬN 19: A.Hùng 3100g vs A.Dũng 2900g

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *