Coi gà đá cựa sắt Hôm Nay 11/10/2022

đăng kí chơi đá gà

Xem đá gà hay nhất trong ngày 11/10 ngay tại hệ thống website của Dagatructuyen.com. Mời quý vị và các bạn cùng đón xem

Tuyển tập Clip gà Hôm Nay 11/10

TRẬN 1: A.Tân 2870g vs A.Đen 2820g

TRẬN 2: A.Chi 3200g vs A.Quốc 3200g

TRẬN 3: A.Tường 3100g vs A.Nguyên 3100g

TRẬN 4: A.Hậu 3000g vs A.Ton 3000g

TRẬN 5: A.Cấm 3000g vs A.Văn Hường 3000g

TRẬN 6: A.Kiên 3200g vs A.Quốc 3200g

TRẬN 7: A.Chi 3300g vs A.Út 3300g

TRẬN 8: A.Tường 3090g vs A.Quý 3090g

TRẬN 9: A.Hậu 2830g vs A.Trí 2830g

TRẬN 10: A.Út 2750g vs A.Văn Hường 2750g

TRẬN 11: A.Nam 3050g vs A.Ton 3050g

TRẬN 12: A.Tùng Đ.Hòa 3100g vs A.Mãi 3100g

TRẬN 13: A.Tường 3070g vs A.Bảo 2970g

TRẬN 14: A.Hai 3200g vs A.Tùng H.Môn 3200g

TRẬN 15: A.Tùng An Sương 3500g vs A.Nhàn 3400g

TRẬN 16: A.Năm 2970g vs A.Phục 2870g

TRẬN 17: A.Chi 3100g vs A.Tùng Đ.Hòa 3000g

TRẬN 18: A.Tùng HM 3050g vs A.Tiến 3050g

TRẬN 19: A.Tùng An Sương 3700g vs A.Phong 3600g

TRẬN 20: A.Trí 2870g vs A.Mãi 2870g

TRẬN 21: A.Giàu 3500g vs A.Quốc 3500g

TRẬN 22: A.Ton 2770g vs A.Thái 2670g

TRẬN 23: A.Phương 3000g vs A.Sáu 3000g

TRẬN 24: A.Đạt 3100g vs A.Dũng 2900g

TRẬN 25: A.Tân 3150g vs A.Nhựt 3050g

TRẬN 26: A.Cu Lửa 3200g vs A.Tịnh 3100g

TRẬN 27: A.Thái 2900g vs A.Dũng 2800g

TRẬN 28: A.Quốc 3300g vs A.Sáu 3300g

TRẬN 29: A.Cỏ 2900g vs A.Thái 2800g

TRẬN 30: A.Đen 2670g vs A.Trường 2400g

TRẬN 31: A.Thái 3200g vs A.Mãi 3100g

TRẬN 32: A.Phương 3200g vs A.Quốc 3100g

TRẬN 33: A.Dũng 2550g vs A.Phong 2450g

TRẬN 34: A.Thái 2800g vs A.Trường 2700g

TRẬN 35: A.Nhựt 3100g vs A.Sáu 3100g

TRẬN 36: A.Tùng 3200g vs A.Út 3200g

TRẬN 37

TRẬN 38

TRẬN 39

TRẬN 40

TRẬN 41

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *