Coi đá gà Live casino 67 – 27/8/2022

đăng kí chơi đá gà

Mời quý vị và các bạn cùng đón xem các trận đá gà hay nhất trong ngày 27/8 phát trực tiếp tại Dagatructuyen.com

Chọi gà đá Campuchia 27/8 (Full trận)

TRẬN 1: A.Sỹ 3270g vs A.Thắng Q.7 3170g

TRẬN 2: A.8 Diệu 2870g vs A.Thà 2770g

TRẬN 3: A.Dũng 3050g vs A.Trí 2950g

TRẬN 4: A.Cấm 3170g vs A.Nhã 3170g

TRẬN 5: A.Thành V.Lộc 2900g vs A.Tùng Đ.Hòa 2900g

TRẬN 6: A.Bé 3000g vs A.Đức 3000g

TRẬN 7: A.Thắng Q.7 3100g vs A.8 Diệu 3100g

TRẬN 8: A.Vũ 2970g vs A.Lợi 2870g

TRẬN 9: A.Đực 3150g vs A.Tiền 3150g

TRẬN 10: A.Tin 3160g vs A.Tửng 3160g

TRẬN 11: A.Phát 2800g vs A.Tùng 2800g

TRẬN 12: A.Bé 3050g vs A.Thành 3050g

TRẬN 13: A.Huyền 3100g vs A.Tư 3000g

TRẬN 14: A.Nhựt 2950g vs A.Tuấn 2850g

TRẬN 15: A.Phong 2670g vs A.Ton 2610g

TRẬN 16: A.Út 3200g vs A.Phong 3200g

TRẬN 17: A.Hiếu 3100g vs A.Thành 3100g

TRẬN 18: A.Tư 3300g vs A.Hùng 3200g

TRẬN 19: A.Ton 3300g vs A.Đen 3200g

TRẬN 20: A.Tuấn 3500g vs A.Phong 3300g

TRẬN 21: A.Thiện 3000g vs A.Trí 3000g

TRẬN 22: A.Phát 3500g vs A.Thành V.Lộc 3500g

TRẬN 23: A.Thành 3100g vs A.Tuấn 3100g

TRẬN 24: A.Đen 3300g vs A.Huyền 3200g

TRẬN 25: A.Nhựt 3500g vs A.Nhã 3500g

TRẬN 26: A.Hiếu 2660g vs A.Tuấn 2550g

TRẬN 27: A.Thành 3200g vs A.Trí 3200g

TRẬN 28: A.Ton 2700g vs A.Thành V.Lộc 2700g

TRẬN 29: A.Tùng 3200g vs A.Tý Màu 3200g

TRẬN 30: A.Trường 2900g vs A.Đức 2900g

TRẬN 31: A.Trí 3500g vs A.Tin 3500g

TRẬN 32: A.Bé 2850g vs A.Thành V.Lộc 2800g

TRẬN 33: A.Quốc 3300g vs A.Tướng 3300g

TRẬN 34: A.Đen 2880g vs A.Bé 2810g

TRẬN 35: A.Thái 3150g vs A.Quốc 3150g

TRẬN 36: A.Tèo 3600g vs A.Đức 3500g

TRẬN 37: A.Tuấn 2880g vs A.Phương 2820g

TRẬN 38: A.Khâm 3200g vs A.Vũ 3200g

TRẬN 39: A.Tân 3600g vs A.Dũng 3600g

TRẬN 40: A.Hiếu 3000g vs A.Quốc 3000g

TRẬN 41: A.Phương 3150g vs A.Tý Màu 3050g

TRẬN 42: A.Ton 2550g vs A.Phong 2410g

TRẬN 43: A.Phương 3100g vs A.Cỏ 3100g


TRẬN 44: A.Khâm 2960g vs A.Khánh 2900g

TRẬN 45: A.Tùng 2880g vs A.Vũ 2810g

TRẬN 46: A.Mãi 2700g vs A.Tân 2600g

TRẬN 47: A.Khâm 3100g vs A.Tý Màu 3000g

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *